Share this opportunity:

13 Dec

Asbest: een kwestie van in één keer goed doen!

Asbest is tegenwoordig voor iedereen synoniem aan ‘gevaar’. Maar dat is heel lang niet zo geweest. Getuige de bijzondere verhalen die teruggaan tot zelfs de middeleeuwen.  Zoals het verhaal dat Karel de Grote, om indruk te maken op zijn gasten, een tafellaken bezat van asbest. Hij pleegde dat na de maaltijd in het haardvuur te gooien, waarna het sterke materiaal –  tot grote verbazing van de mensen in die tijd – volledig intact bleef.

Het is, met dat laatste in het hoofd, dan ook niet verwonderlijk dat het woord ‘asbest’ in feite Grieks is voor ‘onverwoestbaar. En het is ook precies die toegedichte eigenschap die ervoor heeft gezorgd dat asbest door de eeuwen heen een populair bouwmateriaal is geworden. In eerste aanleg vooral in de scheepsbouwindustrie, maar later ook in de woningbouw. Want het was goedkoop en eenvoudig te fabriceren en tegelijk voor allerlei doeleinden te gebruiken.

Ronduit bijzonder is ook dat men in ‘de bouw’ al in de jaren dertig van de vorige eeuw wist dat het werken met asbestvezels kon leiden tot zogeheten ‘stoflongen’ en verschillende vormen van kanker, maar het tot 1994 heeft geduurd voor de toepassing ervan ook echt bij wet werd verboden. Vandaar dat het bij de verbouw van bestaande huizen –  en zeker bij de huizen  die aanzienlijk ouder zijn dat die datum – helemaal niet bijzonder is als de aanwezigheid van asbest een rol gaat spelen.

Asbest wordt echter pas gevaarlijk als kleine stukjes – in de vorm van vezels – vrij in de lucht terecht komen en door mensen – vaak zonder dat te weten of te merken – worden ingeademd. Asbest dat volledig zit opgesloten in muren, daken of andere toepassingen, vormt dus geen enkel probleem, als je het maar volledig met rust laat. Maar dat gaat bij een verbouwing vaak niet. Dus geldt in relatie tot asbest een gouden regel: als je het tegenkomt, is het belangrijk om het in één keer goed te verwijderen/aan te pakken.

Asbest 2

Maar let op: het omgaan met asbest is het domein van professionals! Want bij onoordeelkundig werken met asbest kan het maar zo gebeuren dat er toch vezels in de lucht terecht komen. Waarbij je moet weten dat het héél lang kan duren – tot wel tientallen jaren – voordat een mens ziek wordt van die ingeademde vezels. Niet iets dus om zomaar mee te gaan klussen! Zorg er dus voor dat je een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf benadert, als je bij de verbouwing van je huis asbest tegenkomt. Of maak bij het plannen van een verbouwing gebruik van een begeleidende architect. Die let altijd op dit soort zaken en weet de weg naar de professionals.