Share this opportunity:

13 Dec

Een verbouwing hoeft nooit duurder uit te vallen

Tijdens verjaardagspartijtjes hoor je het vaak: mensen die recent een huis hebben laten verbouwen vertellen dat die aanpassing uiteindelijk een stuk duurder is uitgevallen dan aanvankelijk gedacht. Vaak wordt dan de indruk gewekt dat dit geheel de schuld van de aannemer is geweest. En dat is – behoudens uitzonderingen natuurlijk – wel een beetje erg ‘kort door de bocht’. Bovendien is het helemaal niet nodig dat verbouwprojecten duurder uitvallen dan gedacht.

Een van de redenen voor het duurder uitvallen van verbouwprojecten, is te vangen onder het overbekende gezegde ‘goedkoop is duurkoop’. Wij hebben – zeker sinds de crisis – met zijn allen namelijk de neiging actief op zoek te gaan naar de laagste prijs. Omdat onze vrienden mooie verhalen vertellen over hoe goedkoop zij hun verbouwing hebben kunnen regelen. Maar ook omdat de concurrentie op de markt van bouwondernemingen moordend is, en opdrachtgevers dus gemakkelijker ‘het onderste uit de kan’ kunnen eisen.

Maar dat ‘onderste uit de kan’ is tegelijk een behoorlijk valkuil. Want hoe weet je als opdrachtgever dat het overeengekomen bouwplan ook letterlijk àlle kostenaspecten omvat? Bouwondernemingen willen altijd kwaliteit leveren – daar hangt hun imago van af – maar een lage aanbesteding moet uit de lengte of de breedte komen. En weet u als opdrachtgever het verschil tussen materialen die voor uw verbouwing worden toegepast en de materialen die zouden moeten worden toegepast om het duurzaamheidsniveau te halen dat u voor ogen staat? En wat te denken van de wijd verbreide praktijk dat particuliere opdrachtgevers tijdens het verbouwingsproces besluiten tot meerwerk. Soms door de aannemer voorgesteld, soms omdat het ‘bij nader inzien toch mooier was’.

Home-Banner-WD4FaseC_04

Al deze zaken kunnen worden voorkomen, als particuliere verbouwprojecten tot op het kleinste detail worden voorbereid met een professional die volledig aan de kant van de opdrachtgever staat en ook het uiteindelijke bouwproces begeleidt. Bij voorbeeld in de vorm van een architect. Dat is nog geen gebruikelijke praktijk, omdat mensen – volkomen ten onrechte trouwens – denken dat het inschakelen van zo’n persoonlijke bouwregisseur de prijs aanzienlijk opdrijft. Maar gaat de komende jaren de particuliere verbouw zéker domineren. Want het is niet leuk om achteraf te moeten vaststellen dat de gedroomde verbouwing duurder is uitgevallen dan aanvankelijk geacht. Of – erger nog – veel duurder is geworden dan het vastgestelde budget (in de hypotheek) toelaat.

Vandaar een oproep: als u verbouwplannen heeft en u heeft niet de tijd en energie om dat allemaal zelf te gaan doen, denk dan goed na over de mogelijkheid een begeleidend architect in te schakelen. Met als grote voorbeeld dat een professional niet alleen van tevoren alle facetten van uw dromen in beeld kan brengen, maar er ook voor kan zorgen dat de realisatie letterlijk geen euro duurder uitvalt dan begroot. Bovendien zorgt hij/zij er voor dat een verbouwing aan uw kant weinig of geen energie meer gaat kosten. En ‘last but not least’: zo’n begeleidende architect zorgt er voor dat – los van de kosten – de oplevering plaatsvindt op letterlijk de afgesproken datum. En dat is ook wat waard!